Sociale bemiddeling

Overbruggen van verschillen

Daar waar mensen samenwerken, ontstaan onvermijdelijk conflicten.
Aanhoudende spanningen of conflicten in teams en organisaties kosten niet alleen veel energie, maar ook handen vol geld. Ze maken dat afdelingen niet goed draaien en dat er een groot personeelsverloop is.
Samen met de betrokkenen zoek ik naar wat er speelt op het persoonlijke, relationele, structurele en culturele niveau. Binnen het Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv) heb ik me gespecialiseerd in de systemische dimensie in bemiddeling. Je zou dit de onderstroom van het conflict kunnen noemen.
Je kan met een conflict op verschillende manieren omgaan. Je kan het louter situationeel aanpakken. De focus ligt dan op het zo snel mogelijk weg krijgen van het conflict met weinig aandacht voor dieperliggende oorzaken. Maar je kan ook proberen iets verder te kijken naar wat de botsende behoeften zijn achter het conflict en streven naar een win-win situatie.
Als je streeft naar duurzame en werkbare oplossingen zal dit van alle betrokkenen gedurende een zekere tijd een investering vragen. Dit veronderstelt een bereidheid tot zelfreflectie én een bereidheid met elkaar de dialoog aan te gaan. Zo kan je een conflict aangrijpen om zelf, als team en als organisatie te groeien en te leren.

Werkwijze

Intake met opdrachtgever
– korte situatieschets zonder details
– afbakening van de betrokkenen
– voorstelling van mogelijkheden tot bemiddeling
– offerte op maat + contract
Bemiddeling: gemiddeld 3 sessies van 2u
Opvolging en afronding
Verslag aan alle betrokkenen
Contacteer Jürgen voor een afspraak

Bekijk ook volgende pagina's:

Supervisie

Voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, bemiddelaars, opvoeders en...

Aware Parenting

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld...