Stress en trauma

STRESS

Stress heeft in onze maatschappij een negatieve bijklank gekregen . Van oorsprong heeft stress een levensreddende functie. Het is de energie in ons die aanzet tot actie om terug veilig te zijn.

Of we tijdens een tenniswedstrijd aan de kant springen voor een harde bal en deze terugslaan Of we spannen onze spieren op als het glad is in de sneeuw zodat we snel kunnen corrigeren als we glijden. Of als we blokkeren wenneer we betrokken zijn bij een verkeersongeval en daardoor niet meer kunnen nadenken. Het is steeds ons stresssysteem dat in actie schiet om ons de energie te geven of deze vast te houden, opdat we veilig door de situatie geraken.

TRAUMA

Trauma wordt tegenwoordig meer uit de taboesfeer gehaald en dat is maar goed ook. Maar wat is een trauma eigenlijk?

Volgens Peter Levine, grondlegger van Somatic Experiëncing® zit trauma niet in de gebeurtenis op zich, maar in het effect dat deze gebeurtenis op ons heeft. Door onverwerkte traumatische gebeurtenissen raakt het natuurlijke ritme, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. De veerkracht neemt af, en dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Deb Dana en Stephen Porges duiden erop dat: “trauma ons vermogen om contact met anderen aan te gaan aantast, doordat patronen voor verbinding worden vervangen door patronen voor bescherming”.

Trauma kan een erg destructieve impact hebben, maar draagt tegelijkertijd de kracht in zich om iemand tot transformatie te laten komen. ‘Somatic Experiëncing®’ ondersteunt het transformeren van angst en hulpeloosheid tot ‘present zijn’ in het leven. Je wordt vrijer in het contact met jezelf en de ander.

Somatic Experiencing® richt zich op het afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop, schaamte en schuld. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie herstel je de van oorsprong aanwezige vitaliteit en veerkracht.

In ons brein zijn er continu onbewuste processen aan de gang die onze omgeving, ons lijf en onze relationele omgeving scannen op gevaar. Dit wordt neuroceptie genoemd. Door eerdere ervaringen (trauma) kan dit systeem in de war geraken. We kunnen overreageren op iets dat ogenschijnlijk ongevaarlijk is en we kunnen onderreageren op iets wat echt gevaarlijk is. Neuroceptie is dus een onbewust systeem dat de omgeving scant op zoek naar signalen die een aanduiding zijn van veiligheid of van gevaar en dreiging. Wanneer onze neuroceptie gevaar detecteert dan nemen onze hersenen het van ons over, zonder dat we het goed en wel beseffen. Dit zijn overlevingsreacties. Deze kunnen helpend zijn bij reëel gevaar, maar als ze te pas en te onpas ‘aanslaan’ leidt dit tot heel wat uiteenlopende problemen op vlak van gezondheid, gedachten, emoties, gedrag en en het sociaal functioneren.

Je kan bij ons terecht voor zowel individuele begeleiding als begeleiding op maat van jouw team of organisatie. Neem contact met ons om te bekijken wat we voor jou hierin kunnen betekenen.

Bekijk ook volgende pagina's:

Supervisie

Voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, bemiddelaars, opvoeders en...

Aware Parenting

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld...