Supervisie

Voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, bemiddelaars, opvoeders en hun teams.

Werkend met cliënten kom je voortdurend jezelf tegen. In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Technieken werken maar voor zover ze persoonlijk passend en hanteerbaar zijn.

Voor het ruime werkveld van hulpverlening en jeugdzorg bied Jürgen de mogelijkheid tot individuele en teamsupervisie. De focus ligt op wat er bij jou gebeurt in interactie met je cliënten en werkcontext. Supervisie is een belangrijk instrument voor burn-out preventie en kwaliteitsbewaking.

Van slachtofferhulp tot justitieel welzijnswerk, van gezinsbegeleiders tot leefgroepwerkers, van vrijwilligers tot professionelen, van geestelijke gezondheidszorg tot gezins- en relationeel welzijnswerk. Iedereen die in een therapeutische of hulpverleningsrelatie stapt met iemand anders staat voor de uitdaging een onderscheid te maken tussen wat er bij zichzelf en bij de ander gebeurt. Overdracht en tegenoverdracht zijn mechanismen die zowel helpend als blokkerend kunnen zijn voor jezelf en je cliënt.

Door tijdelijk samen te leven met je cliënten, word je vaak nog meer geconfronteerd met jezelf dan wanneer je meer afgebakende contacten hebt. Hoe zorg je ervoor dat je in een leefgroep gebeuren toch bij jezelf kunt blijven?

Diverse werkvormen kunnen gebruikt worden: familie- en structuuropstellingen, theoretische duiding, rollenspel, talking circle, brainstorm, probleemsituering, meta-communicatie, uittekenen van de situatie, stoelenwerk, individuele oefeningen…

In groepjes van maximum 5 personen kan je ook terecht in onze praktijk.

Neem contact met Jürgen voor meer informatie of een afspraak.

Bekijk ook volgende pagina's:

Aware Parenting

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld...