Aware Parenting

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld door de Amerikaans-Zwitserse psychologe Aletha Solter (California, USA).

Jürgen is door Aletha Solter gecertificeerd als Level 2 Aware Parenting Instructor. Je kan bij hem terecht voor:

 • Aware Parenting consulten: ouders met baby/kind voor advies en ondersteuning
 • Voordrachten: scholen, kinderopvang, oudervereniging, geboortehuizen…
 • Meerdaagse vorming, workshops en supervisie: voor ouders en professionals (opvoeders, leerkrachten, gezinsbegeleiders, kinderverzorgsters, vroedvrouwen…)
 • Opleiding die in aanmerking komt als onderdeel van het certificering programma.

Voor een afspraak of meer informatie contacteer Jürgen.

De methode bestaat uit drie bouwstenen

1. Hechtingsbevorderend ouderschap
2. Democratische discipline; opvoeden zonder straffen en belonen
3. Kinderen helpen herstellen van stress en trauma door ontlading van emoties

Het bijzondere aan deze methode is dat ze

 • heel praktisch is, met veel nuttige tips en verhelderende voorbeelden,
 • recht doet aan kinderen én hun opvoeders/ouders/leerkrachten,
 • een win/win situatie nastreeft door erkenning en afstemming van behoeften van alle betrokkenen,
 • kinderen van jongsaf leert om emoties gepast te leren uiten in plaats van te onderdrukken, wat vatbaarheid voor ziekte, verslaving, depressie en agressie aanzienlijk vermindert,
 • steunt op een aanzienlijke hoeveelheid praktijkervaring én wetenschappelijk onderzoek,
 • een aantal bestaande theorieën combineert en integreert, waardoor ze elkaar versterken.

Een greep uit de inhoud

Hechting, huidcontact, huidhonger, huilbehoefte, broken cookie fenomeen, primaire behoeften, orale fase, basic trust, spanningsveld veilig-onveilig, ontkoppelen van troost en voedsel, fopspeen, nagelbijten, driftbuien, controlepatronen, lichaamstaal, natuurlijke geboorte, vertrouwen vs angst, verbindende ervaringen in het leven van het kind pre-, peri en postnataal, contact maken met baby’s en kinderen, behoeften afstemmen met kinderen, liefdevol begrenzen, win-win situatie nastreven, relatie versterken met kinderen, moraliteitsontwikkeling en weerbaarheid bevorderen, 3 redenen voor probleemgedrag, wat wil je dat de reden is waarom kinderen bepaald gedrag stellen?, alternatieven voor straffen en belonen, je eigen wil als opvoeder oefenen, omgaan met angst, verdriet en boosheid…

Lees de 10 principes van Aware Parenting.

De methode staat beschreven op de website www.awareparenting.com en in haar boeken:

 • Baby’s weten wat ze willen.
 • De taal van huilen; positief omgaan met huilen en boosheid.
 • Het ongedwongen kind; ruimte geven en grenzen stellen van 2 tot 8 jaar.
 • Raising drugfree kids; 100 tips for parents.(nog niet vertaald)
 • Attachment Play (nog niet vertaald)
 • Healing your traumatized child (nog niet vertaald)

Bekijk ook volgende pagina's:

Supervisie

Voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, bemiddelaars, opvoeders en...