Individuele en relatietherapie

Soms is het teveel om het alleen op te lossen

Stress, verlies of trauma kunnen je behoorlijk uit evenwicht brengen. Slapeloosheid, angst, relatiemoeilijkheden, depressiviteit, burn-out of prikkelbaarheid kunnen daarvan het gevolg zijn.

Soms lijkt het of je helemaal vast zit. Je natuurlijke weerbaarheid en flexibiliteit kunnen verzwakken, waardoor je niet meer in staat lijkt om zelf moeilijkheden te overwinnen. Met psychotherapeutische hulp kan je weerbaarheid en kracht herwinnen en kan je met grotere of vernieuwde veerkracht de uitdagingen van het leven tegemoet gaan.

Zowel jongeren als volwassenen kunnen via psychotherapie begeleid worden bij de thema’s die voor hen belangrijk zijn. 

We werken op jouw maat en tempo.

We creëren een ruimte waarin je op een veilige manier naar jezelf, je relaties en je leven kan kijken.

We zijn integratief opgeleid, wat betekent dat we verschillende theorieën en methodieken op maat van de cliënt inzetten. We trachten denken, voelen, lichaam, gedrag en context met elkaar in verbinding te brengen. We nodigen uit om in het hier en nu stil te staan en te kijken naar wat er is. Met oog voor het verleden zijn we gefocust op de toekomst.

We kiezen voor duurzame oplossingen en diepgaand werk. Soms zijn enkele sessies voldoende, in andere gevallen gaan we een langdurig proces aan.

We richten ons zowel op verwerken als ontwikkelen. Symptomen en klachten zien we als betekenisvolle signalen van dieperliggende processen en dynamieken. We willen bijdragen tot het zelfbewustzijn en het eigen oplossingsvermogen van jou en je context.

Door voortdurende bijscholing en supervisie blijven we werken aan een kwaliteitsvolle psychotherapeutische begeleiding.

Hiervoor kan je bij ons terecht:

  • Trauma- en verliesverwerking
  • Vergroten van weerbaarheid
  • Angst, stress, depressieve klachten en burn-out
  • Ondersteuning bij (gedrags)problemen bij kinderen en jongeren
  • Relatieproblemen

Interactionele Vormgeving

Vanuit een integratieve en eclectische visie, worden in Interactionele Vormgeving (I.V.) verschillende therapeutische stromingen in interactie gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van de menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens en heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie. I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en een meersporenbeleid.
www.educatieve-academie.be

Terugbetalingsmodaliteiten ziekenfondsen

De meest recente update vind je op: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

De documenten voor terugbetaling zijn te bekomen bij uw ziekenfonds of te downloaden van het internet. Mogelijkheden zijn verschillend per therapeut. Al naargelang de erkenning is het volgende mogelijk:

CM betaalt 10€/sessie terug voor volwassenen. Voor kinderen en jongeren tot 50% per sessie, met maximum van 30 euro en maximaal 24 sessies per leven.  (download hier het formulier)

Het Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt een deel van de prijs voor psychotherapie voor klanten met een extra verzekering (medicalia). (75% van het betaalde bedrag met max 600 euro/jaar)

Liberale Mutualiteit betaalt therapie terug aan jongeren die recht geven op kinderbijslag. Max 20 euro per sessie en max 120 euro per jaar. Alle volwassenen hebben recht op een tussenkomst van 10 euro per sessie, met een maximum van 60 euro per jaar. Doorverwijzing kan gebeuren door een arts, CLB of CGG.

Partena komt tegemoet bij psychotherapie voor jongeren tot 18 jaar, tot 6 keer 20 €.
Bij mensen met een chronische ziekte, zijn er extra tegemoetkomingen (12 sessies per jaar met max. 20 euro/sessie).

De VoorZorg komt tegemoet voor maximaal 12 sessies per jaar. Voor jongeren bedraagt de tussenkomst 20 euro per sessie. Voor Volwassenen 10 euro per sessie. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, liggen die bedragen iets hoger (30 en 15 euro). (download hier het formulier)

Wij nemen uw privacy ter harte en vragen enkel gegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening. Ze worden veilig bewaard volgens de gangbare normen. Alle details hierover kan u vinden op: ons Privacybeleid. Als je hierover vragen hebt, geven we hier graag antwoord op.

Onze therapeuten:

Marleen Schuurmans – Jürgen Peeters – Elke Brosens

Je kan bij ons alle drie terecht voor individuele psychotherapie.

Voor relatietherapie kan je terecht bij Jürgen en Elke

Bekijk ook volgende pagina's:

Supervisie

Voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, bemiddelaars, opvoeders en...

Aware Parenting

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld...