Elke Brosens

Contactgegevens Elke

NEEMT VOORLOPIG GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER OP!

Breemsedijk 58 – 2350 Vosselaar
Tel: +32 471 31 05 86
elkebrosens@deonderstroom.be

Praktisch

Consulten zijn enkel mogelijk op afspraak.

Maandag, dinsdag en donderdag overdag + maandagavond :
Marleen Schuurmans
Woensdag en vrijdag overdag:
Jürgen Peeters

Het aantal sessies dat nodig is, is erg afhankelijk van de vraag. Soms zijn enkele sessies voldoende, in andere gevallen wordt er meer een langdurig proces aangegaan.

Het honorarium voor  individuele therapie bedraagt 75 euro/u. (vrijgesteld van BTW)

Het honorarium voor relatietherapie bedraagt 90 euro/u. (vrijgesteld van BTW)

Annulering kan kosteloos tot 48u voor de gemaakte afspraak. Bij annulering daarna vragen we de helft van het honorarium te betalen als vergoeding voor de gereserveerde tijd. Bij annulering op de dag zelf is de volledige vergoeding verschuldigd.

Adres van de praktijk: Breemsedijk 58 – 2350 Vosselaar (bij Turnhout)

 

Welkom op deze plek.
Een plek waar je terecht kan als je op zoek bent naar een therapeut.

Wat maakt dat ik op deze plek sta?
Mijn jeugd als kind in een gebroken gezin, heeft gemaakt dat ik al vroeg leerde om te observeren, te zorgen en af te stemmen op de omgeving. Ik denk dat je, op een bepaalde manier, kan zeggen dat ik al vroeg volwassen was.
Dat ‘goed kunnen zorgen’ bracht me via de studie verpleegkunde naar een psychiatrisch ziekenhuis waar ik werkte met ouderen die lijden aan depressie, verslaving, rouw,…
Na de geboorte van onze eerste zoon koos ik ervoor om thuis te blijven, 18 maanden later namen we afscheid van ons te vroeg geboren tweede zoontje en later werden we opnieuw ouders van een derde zoon.
Na zijn geboorte volgde ik een opleiding tot kindercoach en daar ontdekte ik mijn wens om mensen te kunnen bijstaan in het omgaan met hun (innerlijke) gekwetste kind.
Toen onze derde zoon startte met school, begon ik te werken als palliatief thuisverpleegkundige en daar ontdekte ik een andere wens. Het leven leiden vanuit puurheid, werkelijk aanwezig kunnen zijn bij de ervaringen van de ander.
De onverwachte zwangerschap van onze jongste zoon en de zoektocht naar het vormgeven van mijn wensen, bracht me bij de vierjarige opleiding Interactionele Vormgeving en enkele andere kortere opleidingen zoals rouw- en verliesbegeleiding, Voice Dialogue, mindfulness- en compassietraining. De eerste stappen naar vormgeving in de praktijk, zette ik in 2018 bij de Onderstroom, met de liefdevolle begeleiding van Jürgen Peeters en Marleen Schuurmans.

Deze vier opleidingsjaren hebben me opnieuw op het pad naar Volwassenheid gebracht. Daarin staat volwassenheid centraal, samen met compassie en mildheid, zowel voor mezelf als voor anderen als voor ‘het leven’.
Elke dag opnieuw de keuze maken om vriendelijk te zijn voor mezelf, om de stukken in mezelf die ik liefst ver weg wil verstoppen toch een kopje soep aan te bieden. Om stil te staan bij wat ik nodig heb, zodat ik vanuit mijn hart kan geven aan anderen.

“Compassie is niet een relatie tussen genezer en gewonde. Het is een relatie tussen gelijken. Pas wanneer we onze eigen duisternis goed kennen, kunnen we er zijn in de duisternis van de ander. Compassie krijgt pas inhoud wanneer we onze gezamenlijke menselijkheid herkennen.”
(Brené Brown)

Dat is, kort gezegd, waar ik voor sta als therapeute. Als iets in jou zich aangesproken voelt om onze wegen te laten kruisen, kan je mij contacteren via onderstaand mailadres. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en kijken dan samen verder.

  • Bachelor in de geriatrische verpleegkunde
  • Postgraduaat in de psychogeriatrie en gerontopsychiatrie
  • Kindercoach
  • Therapeut integratieve rouw- en verliesverwerking
  • Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving
  • Voice Dialogue facilitator (i.o.)
  • Mindfullnes en compassie (i.o.)

Waarvoor kan je bij me terecht?

  • Rouw en verlies
  • Zingeving
  • Depressieve klachten

Contact: +32 471 31 05 86  – elkebrosens@deonderstroom.be