Over ons

De vermaarde psychoanalyticus Carl Gustav Jung was als kind gefascineerd door de diepten van het water nabij zijn geboortehuis. Hij gebruikte de onderstroom als metafoor voor zijn dieptepsychologie.

In 2000 begon Jürgen Peeters met het geven van vorming, supervisie en coaching aan hulpverleners vanuit zijn eigen onderneming: De Onderstroom. Deze metafoor past precies met waar hij mee bezig wil zijn: diepgaande procesbegeleiding van mensen en de teams of organisaties waarin ze werken. Het creëren van win-win situaties en het bewerkstelligen van duurzame oplossingen is zijn streven. Zelfs in de meest uitzichtloze situaties is er altijd iets dat mensen op een diepere laag met elkaar verbindt.

Sinds 2011 werkt Marleen Schuurmans mee in de praktijk als psychotherapeut. Marleen legt zich daarnaast toe op het ontwikkelen en organiseren van het open aanbod. Verder is ze aanspreekpersoon voor alle administratieve vragen.

In 2015 richtten Jürgen en Marleen samen De Onderstroom VOF, waarvan ze beiden zaakvoerder zijn.

De Onderstroom is wat ons drijft, wat onzichtbaar richting geeft aan ons leven. Door werkelijk in het hier en nu stil te staan, kan je daar meer voeling mee krijgen. Zo ga je niet meer moeten bedenken wat je moet doen in je leven en werk, maar echt ‘weten’ wat je te doen staat.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • De werkelijkheid is gelaagd en daarin kunnen meerdere waarheden naast elkaar bestaan.
 • Vanuit stilstaan bij wat er is, ontstaat ruimte voor verandering. Die verandering wordt gedragen, omdat ze van binnenuit komt.
 • Duurzame veranderingen vragen verbinding van denken, voelen, lichaam, gedrag en context.
 • We werken voorbij de methodiek. Programma’s zijn ondergeschikt aan wat mensen willen bereiken of leren.
 • Een grondhouding van echtheid, niet-oordelen en acceptatie wordt gecombineerd met een proces-directieve aanpak.
 • Als we leven en werken in dienst van het grotere geheel, gaat het goed met ons én met het grotere geheel.
 • Iedereen is zijn eigen leider en in staat om zijn eigen bestemming te vinden.

Procesbegeleiding voor professionals kan bestaan uit

 • Systemische coaching
 • Organisatieopstellingen
 • Individuele en teamsupervisie
 • Conflictbemiddeling – verschillen overbruggen in teams en organisaties

Naast het inspirerende open aanbod zijn er verscheidene mogelijkheden tot werken op maat van jouw team of organisatie.