Systemisch werk

Wanneer praktische en individuele oplossingen niet meer werken, kan het nuttig zijn om uit te zoomen naar een ander niveau van tussenkomst. Net zoals de individuele bewegingen van de vogel bepaald worden door de zwerm waarin ze vliegen, worden onze eigen individuele bewegingen mee bepaald door het grotere verhaal waarin we meespelen. Gedrag kan niet los van een context begrepen worden.

De systemische fenomenologische methode gaat naar de onderstroom van het gebeuren. We trachten te verhelderen wat ons drijft onder de oppervlakte en welke dynamieken er spelen. ‘Systemisch’ verwijst naar het gegeven dat alle elementen van een organisatie met elkaar verbonden zijn, een functie hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden. Fenomenologisch verwijst naar een niet-oordelende, open grondhouding om onder ogen te zien wat er in het hier en nu gebeurt.

Een systemische vraag zoals: “Aan wie of wat ben je trouw door dit gedrag te stellen?”, kan een heel ander licht werpen op een conflict of probleem.

De systeemopstelling is een concrete werkvorm waarmee je zicht kan krijgen op systemische processen en dynamieken. In plaats van een louter rationele analyse van een probleem, ga je na het helder stellen van een vraag, deze bekijken door de belangrijke stukken hiervan op te stellen. Dit kan met figuren of voorwerpen op een tafel gebeuren, met grondankers of met mensen.

Telkens weer gaan we zoeken naar wat hier de essentiële elementen zijn. Vaak zijn dit mensen, maar ook thema’s, gevoelens of grotere gehelen kunnen opgesteld worden. Door ze fysiek op te stellen, worden dynamieken zichtbaar en ontstaat er ruimte voor verandering.

Wil je meer vat krijgen op onbewuste processen bij jezelf, je team en organisatie? Worstel je met hardnekkige problemen in een team? Heb je vragen rond jouw plek in de organisatie? Geraken veranderingen niet goed verteerd door je werknemers?

Ervaar de kracht van een systeemopstelling. In plaats van een mentale analyse te maken van een probleemsituatie, gaan we de situatie als het ware uitstallen en er samen naar kijken. Nieuwe inzichten ontvouwen zich vanuit het generatieve veld. Gun jezelf een blik op ongekende mogelijkheden.

Wil je meer over deze benadering leren of eigen thema’s via deze methode exploreren boek een vorming op maat van jouw team of organisatie. 

Voor meer informatie, maatwerk of een afspraak contacteer Jürgen Peeters.

Bekijk ook volgende pagina's:

Trauma werk

STRESS Stress heeft in onze maatschappij een...