Afgestemd opvoeden

Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden is voor mij
niet alleen meer de juiste handvaten kunnen bieden,
maar ouders net ondersteunen om krachtig in hun ouderschap te gaan staan. 
Wat deden de generaties voor jou in hun opvoeding?
Hoe sta je zelf in het leven?
Wat zijn je lange termijn opvoedingsdoelen?
Hoe Jürgen een groep zo mooi en zacht kan begeleiden in dat proces
heeft mij enorm geïnspireerd.
(Laurien Tielens)

De nood aan nieuwe antwoorden op de opvoedingsvragen van deze tijd is groot. We zien zowel ouders als professionals in onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang vastlopen in het controlerend opvoeden, dat ontstaan is vanuit het mechanistisch wereldbeeld van de voorbije eeuwen. We moeten op zoek naar een andere manier om kinderen houvast te bieden en te helpen hun weg te vinden in een wereld met zoveel complexiteit waarin zoveel te kiezen valt. Terug naar vroeger gaat niet. Verder ontwikkelen is de boodschap. Afgestemd opvoeden is een eigentijds antwoord op de opvoedingsvragen van zowel ouders als professionals.

Langzaam sijpelt het besef door dat er niet één grote waarheid is over opvoeding en dat het leven niet zo maakbaar is als we zouden willen. Om onze eigen weg in opvoeding te vinden, hebben we de hulp nodig van ons innerlijk kompas. Als dat kompas in de war is, dreigen we het noorden kwijt te geraken, en weten we niet meer hoe we onszelf en onze kinderen moeten sturen. Ons innerlijk kompas kan verstoord geraken als we onvoldoende aandacht geven aan wat we werkelijk denken, voelen en waarnemen. Als we voeling verliezen met onze grote bestemming, zwalpen we op een woelige zee. We proberen krampachtig de controle vast te houden, waardoor onze focus in opvoeding komt te liggen op korte termijn gedragscontrole.

Wat als we zouden bekijken wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in de ontwikkeling? Wat wordt mogelijk als we, voorbij de korte termijn gedragscontrole, focussen op de ontwikkeling over een langere termijn? Hoe kunnen we een richtinggevende autoriteit zijn zonder autoritair te zijn? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien en te leren?

Voor wie

Lezingen, workshops en meerdaagse trainingen worden op maat uitgewerkt voor teams in kinderopvang, jeugdzorg, onderwijs en aanverwante sectoren.

Wat en hoe

Er wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de leervragen van de groep. Theoretische concepten gaan in interactie met de concrete praktijk van de werkvloer. Er is veel aandacht voor veiligheid in de groep, zodat er ruimte komt voor zelfreflectie. Volgende items kunnen al naargelang de groep beknopt of uitvoerig worden behandeld:

 • Pedagogische aanpak-ruimte-draagvlak
 • Hechtings (fasen, ontwikkeling, stijlen, attachment play)
 • Stress en trauma (de taal van het reflexbrein, hiërarchie van lichaam, emotie en denken, polyvagaal theorie)
 • Systemisch kijken naar gedrag van kinderen
 • Leiderschap, zelfsturing en het innerlijk kompas
 • Generatief luisteren – present zijn
 • Democratische strategieën, moraliteit, verbindende communicatie en Aware Parenting principes
 • De taal van huilen
 • Ontwikkelingsfasen van baby tot adolescent
 • Weerbaarheid en grenzen
 • Seksespecifieke ontwikkeling

Contacteer Jürgen Peeters voor een offerte op maat.

Bekijk ook volgende pagina's:

Systemisch werk

Wanneer praktische en individuele oplossingen niet meer...

Trauma werk

STRESS Stress heeft in onze maatschappij een...